12 MCI

Відбір зразків

Відбір зразків – один з найважливіших етапів проведення досліджень матеріалів. Дотримання всіх вимог, що регламентують відбір проб, забезпечує якісний аналіз: точність, достовірність і відтворюваність результатів аналізів. Для кожного виду матеріалів розроблені спеціальні правила і техніки відбору проб, які регламентуються міжнародними і національними стандартами: ISO, ДСТУ, ГОСТ тощо.

Сучасні методи дослідження матеріалів дозволяють дуже точно визначити їх характеристики, однак, помилка, допущена при відборі проби, впливає на результати всіх проведених досліджень, роблячи їх недостовірними.

У нашому розпорядженні є всі види пробовідбірників для якісного відбору проб відповідно до встановлених методик.

Наші фахівці пройшли спеціальне навчання методикам проведення відбору проб, а також мають великий досвід роботи з різними видами вантажів і матеріалів.