Інспекційні послуги

Виконуємо наступні види інспекцій:

  1. 1. Інспекції якості та кількості продукції, що включають відбір і підготовку зразків від партій інспектованої продукції.
  2. 2.Інспекції з визначення кількості вантажу за осадкою судна (драфт сюрвей – початковий, проміжний, кінцевий).
  3. 3.Інспекції суднових трюмів до початку навантаження на предмет чистоти та придатності для перевезення вантажу.
  4. 4.Інспекції суднових трюмів на водонепроникність (ультразвукова діагностика).
  5. 5.Інспекції з контролю процесу зважування продукції на залізничних вагах.
  6. 6.Інспекції контролю стану – пакування, маркування.
  7. 7.Інспекції вагонів, контейнерів на предмет чистоти і цілісності.
   1. 8.Передвідвантажувальні інспекції (візуальний і документальний контроль підготовки вантажу і вантажних документів); підтвердження наявності та кількості вантажу.
   2. 9.Тальманський рахунок штучної продукції.
   3. 10.Перевірка сертифікатів виробника, залізничних накладних, актів про приймання вантажу, виданих щодо інспектується партії вантажу.
   4. 11.Інспекції з визначення кількості вантажу в місцях зберігання (навалювального і штучного) з використанням тахеометричної зйомки і тривимірного лазерного сканування.
   5. 12.Інспекції на предмет пошкодження контейнерів, вантажів з використанням тривимірного лазерного сканування.
   6. 13.Інспекції із зважування продукції на вагах підлогових і кранових (біг-беги, штучна продукція). Ваги знаходяться у власності підприємства.
   7. 14.Інспекції вантажних просторів з використанням тривимірного лазерного сканування.
   8. 15.Інспекції із спостереження за ходом вантажних операцій.
   9. 16.Інспекції з градуювання ємностей з використанням тривимірного лазерного сканування.
   10. 17.Інспекції з контролю якості продукції на промислових підприємствах.
   11. 18.Інспекції з контролю за дотриманням вимог до виробництва на різних етапах згідно з вимогами замовника, контроль дотримання технічних регламентів, технічних норм, технологій виробництва продукції.
   12. 19.У процесі виконання перерахованих вище інспекцій, замовник отримує щоденні звіти про хід виконання інспекцій, які включають фотографії, відео і опис процесу інспекцій, а також цілодобове детальне інформування про невідповідності, виявлені в  результаті інспекцій. Після закінчення інспекцій замовник отримує фінальні звіти або сертифікати якості, або те й інше, в залежності від виду
    інспекцій.