Aутсорсинг

Аутсорсинг (англ. outsourcing) – це відмова компанії від самостійного виконання ряду некритичних для бізнесу функцій або частин бізнес-процесів і передача їх сторонньому підряднику, що професійно спеціалізується на наданні таких послуг. Як правило, аутсорсинг відноситься до розряду стратегічних рішень. Головний принцип аутсорсингу – “залишаю за своєю компанією тільки те, що роблю краще за інших, віддаю зовнішньому підряднику те, що він робить краще за інших”.

Аутсорсинг також відповідає на питання – купувати на ринку або самому виконувати все, що потрібно для ефективного ведення бізнесу, і при цьому вирішальними виявляються три критерії:

  • Витрати на виробництво продукції або послуг;
  • Якість продукції або (і) послуг підприємства;
  • Стратегічне ставлення власників до бізнесу.

Основними результатами застосування аутсорсингу є скорочення витрат, відповідно зростає ефективність бізнесу, з’являється можливість вивільнити цілий ряд ресурсів, для розвитку нових напрямків або концентрації на вже існуючих.

Варто окремо відзначити Виробничий аутсорсинг – такий вид аутсорсингу, коли зовнішній структурі можуть частково або повністю передаватися бізнес-процеси виробництва продукції або ряду її компонентів.

Переваги:

  • зниження і повний контроль витрат (зазвичай вартість послуг компанії-аутсорсера менше, ніж витрати самої компанії-замовника на виконання цієї ж функції);
  • економія на податках на зарплату (більше не використовується свій штатний персонал);
  • скорочення штатного персоналу;
  • вивільнення внутрішніх ресурсів замовника для вирішення інших завдань;
  • концентрація замовника на своїй основній діяльності;
  • залучення спеціалізованого обладнання, знань, технологій компанії-аутсорсера.

Ми готові проаналізувати бізнес-процеси на Вашому підприємстві і запропонувати пакет послуг з аутсорсингу, що дозволить скоротити чисельність співробітників, поліпшить і систематизує технічні процеси (виробництво, контроль якості, експлуатація обладнання, закупівлі і так далі), що в свою чергу призведе до зниження витрат вашої організації.