Градуювання резервуарів

Технологія лазерного сканування і сучасне програмне забезпечення для обробки результатів лазерного сканування дозволяють точно градуювати резервуари будь-якого розміру і будь-якої форми, незалежно від відхилень форми резервуарів від проектної документації, а також від нахилу осей резервуарів. Висока точність вимірювань і висока щільність точок 3D сканування дозволяють враховувати найменші нерівності стінок і днища резервуарів аж до нерівностей, викликаних звареними швами між сталевими листами.
Тривимірне лазерне сканування внутрішнього простору резервуарів дає можливість з високою точністю виміряти і враховувати в створюваних градуювальних таблицях обсяги, займані конструкціями зміцнюючого каркасу резервуару, підігріваючими трубопроводами, сходами, а також і будь-яким іншим обладнанням або конструкціями, розташованими всередині резервуару. Сучасне програмне забезпечення для аналізу даних 3D сканування відкриває прекрасні можливості для аналізу нерівностей стінок і днища резервуарів, відхилення форми стінок резервуарів від проектної циліндричної форми, відхилення форми днища від проектної площини або конусу.

Переваги використання сучасної технології тривимірного лазерного сканування для цілей градуювання особливо помітно проявляється при градуюванні резервуарів великого обсягу, для яких обмежено застосування методик градуювання за допомогою статичного або ж динамічного способів через їх обмеженої точності і високої вартості при таких великих обсягах резервуарів.


Вимірювальний відділ компанії “МСІ” успішно пройшов акредитацію в ДП «Укрметртестстандарт»

Державне підприємство “Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів” (ДП “Укрметртестстандарт”) підтвердило відповідність обладнання і кваліфікації персоналу вимірювального відділу компанії ТОВ “МСІ”.

Про це свідчить отриманий сертифікат (№ ПТ-72/21 від 12.10.2021) виданий компанії ТОВ “МСІ” який дійсний до 11.10.2022 року.

Це дає можливість вимірювальному відділу компанії ТОВ “МСІ” надавати такі сертифіковані послуги:

1. Градуювання резервуарів;

2. Визначення об’єму сипучих матеріалів на складах і в ємністях.

Після закінчення вимірів замовнику видається протокол вимірювань встановленої форми.